Services

Графичен дизайн

Уеб дизайн – понятие което не означава само красива картина. Това е доказано ефективен маркетингов инструмент и отлично средство за връзка с клиентите си. Ако търсите нов достъпен начин за представяне на важна информация, значи е време да се замислите за собствения си уебсайт и професионалния си напредък.

Защо е важно?

Посещаемостта и въздействието на един сайт зависят 50% от неговия дизайн, съпроводен от смисъл, структура, навигация на към ресурсите и други

User Experience

При разработването на уеб-дизайн е важно да се вземат предвид всички характеристики на целевата аудитория (възраст, пол, финансово състояние, местоположение). Вашите посетителите трябва да се чувстват възможно най-комфортно

Основни принцип

За да се осигури ефективен потребителски интерфейс е нужно

  • Избраните цветове, шрифтове и графики да са в подходящ тон
  • Начин, по който се "придвижват" потребители през страниците, не трябва да предизвиква твърде много въпроси
  • Структурното разпределение трябва да бъде ясно и всички основни блокове от информация трябва да са "в полезрението"
  • Времето за "ориентация" в сайта трябва да бъде сведено до минимум