Забележка

Чрез достъпа и използването на уебсайта на Titan Studio (titanstudio.bg и неговите поддомейни) или чрез изтегляне на материали от уебсайта на Titan Studio или използване на някое от услугите, които предлагаме, вие се съгласявате да спазвате условията за ползване, описани по-долу. Ако не сте съгласни да се обвързвате с настоящите условия за ползване, моля, не използвайте уеб сайта на Titan Studio, или нашите услуги.

Използване на сайта и нашите услуги

Референцията "ние", "нас" или "нашите" в този уебсайт ("сайтът") се отнасят до Titan Studio.
Ние си запазваме правото да променяме тези условия периодично без предварително уведомление, след което използването на нашия сайт

Общи условия

Titan Studio (Титан Интернет Технолоджи ЕООД) е фирма за ИТ услуги, регистрирана и базирана в България, и реализира проекти в различни сфери. Нашето нормално работно време е от понеделник до петък от 10 до 18 часа българско време. Всички празници ще бъдат почивни за фирмата. Достъпът до уебсайта е безплатен и не изисква никакви такси, освен тези, които служат за комуникация към сайта (например абонамент за интернет достъп). Достъпът до Сайта може да бъде спрян, ограничен или прекратен по всяко време. Не можем да гарантираме, че Сайтът ще бъде без грешки и ние не носим отговорност за това. Съдържанието на страниците в уеб сайта е само за обща информация и за използване. Тя подлежи на промяна без предизвестие. Нито Titan Studio, нито трета страна предоставят никаква гаранция или гаранция за точността, навременността, изпълнението, пълнотата или пригодността на информацията и материалите, намерени или предлагани на уебсайта за конкретна цел. Titan Studio не носи отговорност по никакъв начин за неточности, грешки или бъгове, свързани с информацията и материалите, намерени или предлагани на уебсайта. Използването на каквато и да било информация или материали на уебсайта е изцяло на риск на потребителя, за което Titan Studio не носи отговорност. Отговорността на потребителя е да гарантира, че всеки продукт, услуга или информация, достъпни чрез уебсайта, отговаря на изискванията на потребителя. Неоторизираното използване на уебсайта може да доведе до иск за вреди и / или ще бъде престъпление, наказуемо съгласно приложимото наказателно право.

Външни препратки

Titan Studio не представя никакви други уебсайтове, до които можете да получите достъп през уебсайта на Titan Studio, или които могат да бъдат свързани с уебсайта на Titan Studio. Ние не носим отговорност за практиките за защита на личните данни на други уебсайтове, сочещи към уебсайта на Titan Studio. От потребителите се изисква да четат декларациите за поверителност или общите условия на други такива уебсайтове, които посещават. Всяка отговорност във връзка с външен линк трябва да бъде насочена към администратора на съответния сайт.

Интелектуална собственост

Всички имена и лога на фирмите, споменати в този уебсайт, са търговски марки, сервизни марки или търговски имена на съответните им собственици, включително и нас. Не можете да променяте, копирате, възпроизвеждате, качвате, публикувате, предавате или разпространявате по какъвто и да е начин или по какъвто и да е повод материали или информация на уебсайта или изтеглени от този уебсайт, включително, текст или графика, код и/или софтуер без предварителното ни писмено съгласие, освен когато това е изрично показано.

Titan Studio уважава интелектуалната собственост на другите. Ако смятате, че творбата ви е копирана по начин, който представлява нарушение на авторски права, моля, свържете се с нас по електронна поща на адрес [email protected]

Реклама и спонсорство

Сайтът може да съдържа реклама и спонсорство. Рекламодателите и спонсорите са отговорни за това, материалите, изпратени за включване в Сайта, да съответстват на международните и националните закони.Не носим отговорност за грешка или неточност в рекламните материали.

Поверителност

Разбираме значението на поверителността за успешното планиране, създаване и управление на Вашия бизнес. Следователно, няма да използваме, нито да разкриваме или да съобщаваме на някое лице, освен ако това се изисква от закона или от което и да е регулаторен орган, за всяка поверителна информация относно бизнеса или делата на всеки клиент, бъдещ клиент или контрагент на Titan Studio. Всички ние ще полагаме максимални усилия да предотвратим публикуването или разкриването на всяка поверителна информация, свързана в този смисъл. Ние направихме всичко възможно, за да гарантираме, че сайтът ни е в съответствие с международните закони. Въпреки това ние не претендираме, че материалите на нашия уеб сайт са подходящи или достъпни за използване във всички международни местоположения. Тези, които посещават нашия уебсайт от други места, правят това по собствена инициатива и отговарят за спазването на всички приложими закони. Ако използвате нашия уеб сайт, прегледайте го дали нарушава приложими закони във вашата юрисдикция. Ако е така, не сте упълномощени да разглеждате или използвате нашия уеб сайт и трябва да излезете незабавно.

Достъп до защитени с парола зони.

Достъпът и използването на конкретни области от този уебсайт, изискващи парола, е ограничен само до оторизирани потребители. Тези области се регулират от отделно правно споразумение между Titan Studio и потребителя. Неоторизираният достъп ще бъде разследван.

Информация за потребителя

Връзка може да бъде изпратена по електронна поща на [email protected]. По този начин получените отзиви ще се считат за неповерителни и Titan Studio има право да използва такава информация по начин, който считаме за подходящ. Поради това потребителите се съгласяват, че предоставената ни информация няма да съдържа клеветнически, обидни, заплашителни, неприлични или нарушаващи по друг начин закона материали. Ние няма да носим отговорност за такъв материал и ние си запазваме изключителните права да го премахваме от уебсайта без отговорност.

Промени

Ние си запазваме правото по свое усмотрение да променяме или заместваме настоящите условия по всяко време. Ако промяната е съществена, ще се опитаме да предоставим най-малко 30-дневно предизвестие преди влизането в сила на всички нови условия. Това, което представлява съществена промяна, ще бъде определено по наше решение. Продължавайки ползването нашата услуга след влизането в сила на тези корекции, вие се съгласявате да сте обвързани от променените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, прекратете използването на Услугата.

Приложимо право

Използването на този уебсайт и всеки спор, произтичащ от неговото използване, са предмет на законите в България. Всяко съдебно дело или производство, свързано или произтичащо от настоящите Общи условия, ще бъде решено в България.